GIỚI THIỆU

Thẻ thành viên - PRESIDENT CARD- là thẻ chứng nhận dành riêng cho các hội viên và đối tác của Câu lạc bộ Bất Động Sản Việt Nam (VREC) và Câu lạc bộ Bất Động Sản TP. Hồ Chí Minh (HREC) được sử dụng bởi chủ thẻ trong quá trình sử dụng dịch vụ của đối tác liên kết.

 

Dịch vụ là dịch vụ cung cấp các khuyến mại (ưu đãi) trong các lĩnh vực:

 • Golf
 • Khách sạn - Du Lịch
 • Nhà hàng
 • Bất động sản
 • Tài chính
 • Xây dựng
 • Hỗ trợ pháp lý
 • Công nghệ
 • Giáo dục
 • Truyền thông
 • Thời trang

Và các dịch vụ khác… cho chủ thẻ sử dụng sản phẩm
hoặc
dịch vụ 
của đối tác liên kết bằng thẻ thành viên
President Card được cung cấp bởi VREC & HREC.

 

TẤT CẢ | GOLF | KHÁCH SẠN - DU LỊCH | NHÀ HÀNG | BẤT ĐỘNG SẢN | TÀI CHÍNH | XÂY DỰNG | HỖ TRỢ PHÁP LÝ | CÔNG NGHỆ | GIÁO DỤC | TRUYỀN THÔNG | THỜI TRANG | DỊCH VỤ KHÁC

TẤT CẢ

GOLF

BẤT ĐỘNG SẢN

TÀI CHÍNH

HỖ TRỢ PHÁP LÝ

GIÁO DỤC

TRUYỀN THÔNG

THỜI TRANG

DỊCH VỤ KHÁC