Hội viên mới

Chúc mừng sinh nhật hội viên

something
Tháng 06

ĐÀM VĂN TUÂN

Ông : ĐÀM VĂN TUÂN
CÔNG TY : CỔ PHẦN XÂY LẮP CƠ ĐIỆN THÀNH TUÂN
Đại diện : ĐÀM VĂN TUÂN
Chức vụ : UVBCH CLB VREC HREC, Tổng Giám Đốc

CỔ PHẦN XÂY LẮP CƠ ĐIỆN THÀNH TUÂN

Số 4 đường D9, Phường Tây Thạnh, Quận 9, TP. HCM

06.06

Năm thành lập : 05/01/2019

Lĩnh vực kinh doanh : Cung cấp, lắp đặt hệ thống điều hòa không khí và thông gió...

Danh sách hội viên