BỘ ỨNG DỤNG CHUYỂN ĐỔI SỐ DÀNH CHO DOANH NGHIỆP CLB BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM (VREC) & CLB BẤT ĐỘNG SẢN TP.HCM (HREC)

05/07/2022
403 lượt

BỘ ỨNG DỤNG CHUYỂN ĐỔI SỐ
DÀNH CHO DOANH NGHIỆP
CLB BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM (VREC) & CLB BẤT ĐỘNG SẢN TP.HCM (HREC)

Đồng hành cùng các Hội viên VREC & HREC trong quá trình Chuyển đổi số, Sao Bắc Đẩu Telecom tài trợ gói chuyển đổi số WORKIT gói dịch vụ Văn phòng gồm nhiều ưu đãi cho các công ty là Hội viên VREC & HREC như sau: