TỪ 1/8, ĐIỀU KIỆN PHÂN LÔ BÁN NỀN THEO LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 2023 ĐƯỢC QUY ĐỊNH THẾ NÀO?

10/07/2024
182 lượt

Một trong những điều kiện được phân lô bán nền là đất không thuộc khu vực phường, quận, thành phố của đô thị loại đặc biệt, loại I, loại II và loại III; không thuộc trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định của Luật Đất đai.

Luật Kinh doanh bất động sản sẽ có hiệu lực từ ngày 1/8. Căn cứ theo quy định tại Điều 31 của Luật này quy định về điều kiện đối với đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho cá nhân tự xây dựng nhà ở, dự án để được phân lô bán nền cần đáp ứng 8 điều kiện.

Điều kiện 1: Đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều 29 Luật Kinh doanh bất động sản 2023

Điều kiện 2: Có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất. Quyền sử dụng của phần đất được chuyển nhượng nằm trong phần diện tích đất thuộc dự án đã có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất.

Điều kiện 3: Quyền sử dụng đất không có tranh chấp, hoặc nếu có thì đã được giải quyết bằng bản án, quyết định, phán quyết đã có hiệu lực pháp luật.

Điều kiện 4: Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.

Điều kiện 5: Quyền sử dụng đất không thuộc trường hợp luật cấm giao dịch, đang trong thời gian bị đình chỉ, tạm đình chỉ giao dịch.

Điều kiện 6: Đất không thuộc khu vực phường, quận, thành phố của đô thị loại đặc biệt, loại I, loại II và loại III; không thuộc trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định của Luật Đất đai. Đối với các khu vực còn lại, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ điều kiện của địa phương để xác định các khu vực chủ đầu tư dự án được chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật cho cá nhân tự xây dựng nhà ở.

Điều kiện 7: Chủ đầu tư dự án phải thông báo bằng văn bản gửi cho cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh BĐS cấp tỉnh về việc quyền sử dụng đất đủ điều kiện được chuyển nhượng trước khi chuyển nhượng.

Điều kiện 8: Đã được công khai thông tin về quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản đưa vào kinh doanh theo quy định tại Điều 6 Luật Kinh doanh bất động sản 2023.

Như vậy, cần phải đáp ứng đủ các yêu cầu trên theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản 2023 để được phân lô bán nền.

Dương Dương - Đời sống Pháp luật