TP.HCM QUYẾT LIỆT THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO 148 DỰ ÁN ĐANG VƯỚNG

28/08/2023
185 lượt

Từ 189 kiến nghị của 148 dự án do Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM tổng hợp kiến nghị tháo gỡ vướng mắc, đến nay các sở, ngành đã giải quyết đối với 43 kiến nghị của 39 dự án. Thời gian tới sẽ tiếp tục tập trung tháo gỡ đối với 71 kiến nghị của 48 dự án liên quan đến thủ tục đầu tư xây dựng.

Trong báo cáo kết quả về tình hình sản xuất, kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu trên địa bàn Tp.HCM, UBND Tp.HCM cho biết, đã tổ chức họp để có hướng chỉ đạo tháo gỡ ngay đối với 16/32 dự án mà Tổ công tác 1435 chuyển đến. Còn lại 16/32 dự án, Tp.HCM đã giao các sở, ban ngành tiếp tục rà soát pháp lý để tổng hợp, báo cáo xem xét giải quyết cụ thể từng trường hợp.

Hiện Tp.HCM đang tập trung tháo gỡ vướng mắc liên quan đến dự án nhà ở thương mại mà cuối năm 2022 UBND TP.HCM đã tổng hợp, rà soát những vướng mắc, khó khăn trong lĩnh vực đầu tư, quy hoạch, đất đai, nhà ở, xây dựng, kinh doanh bất động sản để báo cáo Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ (Tổ 1435).

Cùng với đó, UBND TP.HCM chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, tổ chức làm việc với Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM cùng các sở, ban ngành để tiếp tục tổng hợp, phân nhóm các vướng mắc theo thẩm quyền và trách nhiệm giải quyết của các sở, ngành tham mưu thành phố tổ chức họp chuyên đề giải quyết.

Theo đó, từ 189 kiến nghị của 148 dự án do Hiệp hội Bất động sản TP.HCM tổng hợp kiến nghị tháo gỡ vướng mắc, đến nay các sở, ngành đã giải quyết đối với 43 kiến nghị của 39 dự án. Thời gian tới sẽ tiếp tục tập trung tháo gỡ đối với 71 kiến nghị của 48 dự án liên quan đến thủ tục đầu tư xây dựng.

Đối với 30 kiến nghị của 30 dự án liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, UBND Tp.HCM đã giao Sở Tài nguyên – Môi trường TP.HCM tiếp tục rà soát, đẩy nhanh tiến độ giải quyết.

Theo Bảo Anh - Nhịp Sống Sài Gòn