TP HCM: KHÔNG ĐỂ ÁCH TẮC HỒ SƠ KHI LUẬT ĐẤT ĐAI 2024 CÓ HIỆU LỰC

09/07/2024
39 lượt

Sở Tài nguyên - Môi trường đã có 11 tờ trình lên UBND TP HCM để xây dựng văn bản quy phạm pháp luật khi triển khai Luật Đất đai 2024

Ngày 8-7, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường đã làm việc với Sở Tài nguyên – Môi trường về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2024.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường làm việc với Sở Tài nguyên - Môi trường.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường TP HCM, thông tin về công tác triển khai Luật Đất đai 2024.

Theo đó, Sở Tài nguyên - Môi trường đã tích cực góp ý dự thảo các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 2024 với tổng cộng 125 nội dung.

Bộ Tài nguyên - Môi trường đã quan tâm, xem xét tiếp thu 103 nội dung góp ý kiến đối với dự thảo 4 nghị định: quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai và dự thảo nghị định quy định về giá đất.

Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường TP HCM Nguyễn Toàn Thắng báo cáo tại buổi làm việc.

"Sở Tài nguyên – Môi trường cũng đã trình UBND TP HCM cho chủ trương đối với 11 tờ trình đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật khi triển khai Luật Đất đai 2024" – ông Nguyễn Toàn Thắng thông tin.

Theo ông Trần Văn Bảy, Chánh Thanh tra TP HCM (nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường), ngày 1-8, Luật đất đai 2024 có hiệu lực nên cần tính toán, lên kịch bản dự liệu những tình huống có thể xảy ra, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến người dân.

"Lúc đó không thể giải thích là lý do này lý do khác. Đề nghị các phòng chuyên môn chủ động tham mưu kịch bản, không chỉ liên quan bảng giá đất mà còn nhiều vấn đề khác. Thời gian còn lại ít, mong có sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời. Nếu thời điểm 1-8, hồ sơ bị ách tắc thì trách nhiệm rất lớn, Sở Tài nguyên – Môi trường khó gánh nổi" – ông Bảy nhìn nhận.

Theo ông Bảy, đây không phải là vấn đề ngân sách mà là giải quyết hồ sơ cho người dân, không để ảnh hưởng đến quyền của người sử dụng đất.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM chỉ đạo nhiều nội dung ưu tiên triển khai Luật Đất đai 2024 và Luật Bảo vệ Môi trường 2020.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường đề nghị Sở Tài nguyên – Môi trường và các đơn vị liên quan tập trung cao độ để triển khai Luật Đất đai 2024. Trong tuần này, phải có văn bản tham mưu dứt điểm. Theo ông, nếu thực hiện theo quy trình rút gọn thì sớm tham mưu và thành phố cũng ưu tiên các công việc nhằm triển khai Luật Đất đai 2024.

Theo Quốc Anh - Người Lao động