QUỐC HỘI SẼ QUYẾT VIỆC LUẬT ĐẤT ĐAI CÓ HIỆU LỰC SỚM TỪ 1.8 VÀO CUỐI THÁNG

10/06/2024
12 lượt

Quốc hội đã đồng ý thông qua nghị quyết về chương trình xây dựng luật năm 2025, điều chỉnh chương trình năm 2024, để xem xét luật Đất đai và 3 luật liên quan có hiệu lực sớm từ 1.8 tại đợt 2 kỳ họp 7 đang diễn ra.

Chiều 8.6, với 463/465 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Theo nghị quyết vừa được thông qua, Quốc hội quyết định điều chỉnh chương trình năm 2024 theo hướng bổ sung luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Đất đai, luật Nhà ở, luật Kinh doanh bất động sản, luật Các tổ chức tín dụng và Nghị quyết của Quốc hội quy định về việc giảm thuế giá trị gia tăng vào chương trình.

Quốc hội thông qua nghị quyết chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2025, điều chỉnh chương trình 2024 chiều 8.6

Những nội dung này dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại đợt 2 kỳ họp 7 đang diễn ra, theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10.2024), các luật dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến gồm luật Công nghiệp công nghệ số, luật Điện lực (sửa đổi).

Trường hợp dự án luật được Chính phủ chuẩn bị tốt, quá trình thảo luận tại Quốc hội đạt sự đồng thuận cao, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, phối hợp với Chính phủ trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8 theo quy trình tại một kỳ họp với luật Nhà giáo; luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp; luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi); luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi); luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Quảng cáo.

Với chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, kỳ họp thứ 9 (tháng 5.2025) dự kiến trình Quốc hội thông qua 12 luật, 1 nghị quyết.

Cụ thể gồm: luật Chuyển đổi giới tính; luật Công nghiệp công nghệ số; luật Điện lực (sửa đổi); luật Hóa chất (sửa đổi); luật Nhà giáo; luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp; luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi); luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi); luật Việc làm (sửa đổi); luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND; luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Quảng cáo; luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; Nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2026, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025.

10 dự án luật dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9 gồm: luật Cấp, thoát nước; luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; luật Dẫn độ; luật Đường sắt (sửa đổi); luật Quản lý phát triển đô thị; luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc; luật Thi hành án dân sự (sửa đổi); luật Tương trợ tư pháp về dân sự; luật Tương trợ tư pháp về hình sự; luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Tại kỳ họp thứ 10 (tháng 10.2025), có 10 luật dự kiến trình Quốc hội thông qua, gồm: luật Cấp, thoát nước; luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; luật Dẫn độ; luật Đường sắt (sửa đổi); luật Quản lý phát triển đô thị; luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc; luật Thi hành án dân sự (sửa đổi); luật Tương trợ tư pháp về dân sự; luật Tương trợ tư pháp về hình sự; luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội Hoàng Thanh Tùng báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

Quốc hội cũng giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Chính phủ và các cơ quan có liên quan xem xét, quyết định bổ sung theo thẩm quyền các dự án trình Quốc hội cho ý kiến.

Tháo gỡ vướng mắc, bất cập, đưa các chính sách mới vào cuộc sống

Giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho hay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết về dự kiến chương trình năm 2025, điều chỉnh chương trình năm 2024, có ý kiến đề nghị làm rõ thêm sự cần thiết, tính cấp bách, khả thi của việc ban hành luật điều chỉnh thời điểm có hiệu lực thi hành của luật Đất đai, luật Nhà ở, luật Kinh doanh bất động sản, luật Các tổ chức tín dụng.

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, luật Đất đai năm 2024, luật Nhà ở năm 2023 và luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 có nhiều quy định đổi mới, tiến bộ, được người dân và xã hội kỳ vọng sẽ tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Việc sớm triển khai thi hành các luật nêu trên sẽ góp phần tháo gỡ vướng mắc, bất cập, đưa các chính sách mới đã được Quốc hội quyết định vào cuộc sống, nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng đất đai, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, ổn định, bền vững, đẩy mạnh phát triển nhà ở, nhất là nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động có thu nhập thấp.

Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho bổ sung dự án luật vào chương trình năm 2024, trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến và biểu quyết thông qua ngay tại đợt 2 của kỳ họp này theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ nghiên cứu, chỉnh lý tên gọi của luật cho phù hợp với phạm vi sửa đổi là "chỉ điều chỉnh thời điểm có hiệu lực thi hành của các luật sớm hơn", cụ thể là từ ngày 1.8.

Báo Thanh niên