PHÓ THỦ TƯỚNG YÊU CẦU QUY ĐỊNH CHẶT SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN ĐIỆN TỬ

26/06/2024
31 lượt

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông để quy định chặt chẽ đối với hoạt động của sàn giao dịch bất động sản điện tử bảo đảm an ninh, an toàn thông tin.

Chiều nay (25/6), Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.

Tại cuộc họp, các đại biểu tiếp tục phân tích, làm rõ nội hàm, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật của loại hình văn phòng, căn hộ kết hợp lưu trú, cung cấp dịch vụ du lịch, khách sạn, để thống nhất, đồng bộ với quy định của Luật Đất đai về đất thương mại, dịch vụ.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng tiếp thu ý kiến các địa phương, chuyên gia, đại diện hiệp hội, doanh nghiệp bất động sản… để hoàn thiện, theo hướng quy định bao quát được thực tiễn, cũng như tình huống phát sinh trong tương lai.

Về mô hình tổ chức, hoạt động của sàn giao dịch bất động sản, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, dự thảo Nghị định thiết kế theo hướng khuyến khích giao dịch bất động sản qua sàn theo hình thức trực tiếp hoặc giao dịch điện tử.

Các ý kiến đã thảo luận về đối tượng, phạm vi, hình thức khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản (Ảnh: VGP).

Ngoài ra, các điều kiện pháp lý để các sản phẩm được đưa lên sàn giao dịch; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của sàn giao dịch bất động sản; chế tài đình chỉ, chấm dứt hoạt động…

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông để quy định chặt chẽ đối với hoạt động của sàn giao dịch bất động sản điện tử bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, trách nhiệm của đơn vị vận hành.

Cho ý kiến về nội dung điều tiết thị trường bất động sản, Phó Thủ tướng cho rằng cần tiếp cận bằng công cụ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, chương trình, kế hoạch phát triển đô thị, nhà ở để thực hiện dự án bất động sản; mục tiêu, quy mô, tiến độ, cơ cấu sản phẩm của các dự án bất động sản; thuế, tín dụng…

Vì vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu, đề xuất phương pháp theo dõi, thống kê, đánh giá biến động chỉ số giá bất động sản ở các phân khúc, loại hình cụ thể; báo cáo, đề xuất cấp thẩm quyền thực hiện các biện pháp điều tiết thị trường bất động sản khi cần thiết.

                                                     Phương Liên – Báo Dân trí