LUẬT ĐẤT ĐAI CÓ HIỆU LỰC SỚM TỪ 1.7 ĐÁP ỨNG MONG MỎI VÀ NGUYỆN VỌNG CỦA NHÂN DÂN

24/04/2024
56 lượt

Luật đất đai được Quốc hội thông qua tại kỳ họp ngày 18.1.2024 có hiệu lực từ 1.1.2025, tuy nhiên trong Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung Điều 252 Luật Đất đai 2024 chính thức đề xuất luật này có hiệu lực từ ngày 1.7.2024.

Bộ Tư pháp cho biết đã nhận được hồ sơ dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 252 Luật Đất đai số 31/2024/QH15 quy định về hiệu lực của luật này. Ảnh minh họa: Viên Nguyễn

Bộ Tư pháp đang thẩm định hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung điều 252 Luật Đất đai 2024 quy định hiệu lực thi hành của luật này.

Theo dự thảo Tờ trình của Chính phủ do Bộ Tài nguyên và Môi trường soạn thảo, 18.1.2024, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội Khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (Luật số 31/2024/QH15). Luật này có hiệu lực thi hành từ 1.1.2025. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu những đổi mới về chính sách, pháp luật đất đai theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Để tổ chức triển khai thi hành Luật Đất đai, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai. Trong đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường được phân công chủ trì soạn thảo 10 văn bản gồm 6 nghị định và 4 thông tư, Bộ Tài chính được phân công chủ trì soạn thảo 3 văn bản gồm 2 nghị định và 1 thông tư. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được phân công chủ trì soạn thảo 1 nghị định, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được phân công chủ trì soạn thảo 1 quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nội vụ được phân công chủ trì soạn thảo 1 thông tư.

Đối với các địa phương, quyết định cũng đã phân công cụ thể trách nhiệm của HĐND, UBND cấp tỉnh trong việc khẩn trương ban hành các nội dung được giao quy định chi tiết trong luật.

"Việc có hiệu lực sớm của Luật Đất đai sẽ góp phần phát huy nguồn lực từ đất đai, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, bền vững tài nguyên đất trong giai đoạn mới, hướng tới mục tiêu phát huy cao nhất nguồn lực đất đai, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế sâu rộng, từng bước hiện thực hóa mục tiêu cuộc cách mạng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đề ra; kịp thời đáp ứng mong mỏi và nguyện vọng của nhân dân, do đó, Chính phủ trình Quốc hội Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 252 Luật Đất đai số 31/2024/QH15 quy định về hiệu lực của Luật để có hiệu lực từ ngày 1.7.2024" - Dự thảo nêu rõ.

Trong góp ý về dự thảo, Bộ Tư pháp cho rằng trường hợp để luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2024 cần sửa đổi quy định tại khoản 1 điều 252 của luật. Việc sửa đổi quy định này thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội và được ban hành dưới hình thức văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội (luật hoặc nghị quyết).

Bộ Tư pháp đề nghị lựa chọn hình thức và xây dựng dự thảo văn bản theo đúng quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Đồng thời, đề nghị rà soát, đánh giá kỹ để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả thi hành luật, đặc biệt là đảm bảo tiến độ ban hành và chất lượng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật Đất đai.

Tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết đã hoàn thiện dự thảo tờ trình của Chính phủ và dự thảo nghị quyết của Quốc hội theo hướng sửa đổi khoản 1 điều 252 của Luật Đất đai.

Theo PGS.TS Nguyễn Đình Thọ - Viện trưởng Viện Chiến lược, chính sách Tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường, ngay sau khi Quốc hội bấm nút thông qua luật đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã khẩn trương tổ chức triển khai hoàn thiện các dự thảo, nghị định để lấy ý kiến nhân dân. Cùng với các vấn đề nhà ở, lấn biển thì trong luật đất đai lần này đã thể hiện rất rõ quyết tâm của Quốc hội, Chính phủ về việc giải quyết những vướng mắc, tranh chấp, khiếu nại, các nội dung khó khăn trong thời gian, ví dụ như nội dung ưu tiên hàng đầu về giá đất.

Theo PGS.TS Nguyễn Đình Thọ, với quyết tâm rất lớn của Chính phủ, việc luật đất đai nếu được đẩy thời gian áp dụng lên ngày 1.7 sẽ tạo điều thuận lợi cho công tác quản lý đất đai, tạo điều kiện thuận lợi địa phương trong ban hành bảng giá đất, cũng như điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất.

Luật Sư Nguyễn Văn Hậu - Chủ nhiệm Cơ quan truyền thông Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho rằng, việc Chính phủ trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai có hiệu lực sớm thì đồng thời cần trình luôn Nghị định, Thông tư hướng dẫn để mang tính đồng bộ, tránh trường hợp phải đợi những văn bản dưới luật.

Nguyên Hà – Báo Lao động.