CHỈ ĐẠO MỚI NHẤT CỦA LÂM ĐỒNG VỀ VIỆC CHẤP THUẬN CÁC DỰ ÁN MỚI LIÊN QUAN ĐẾN RỪNG, ĐẤT LÂM NGHIỆP

18/09/2023
533 lượt

Đối với các dự án liên quan đến đất rừng, đất lâm nghiệp nếu không thuộc danh mục thu hút đầu tư của tỉnh Lâm Đồng đã công bố sẽ không được địa phương này chấp thuận chủ trương đầu tư.

Ảnh minh họa

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản trả lời Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án liên quan đến rừng, đất lâm nghiệp.

Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đã kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án quản lý bảo vệ rừng kết hợp trồng cây dược liệu dưới tán rừng tại huyện Lâm Hà cho Công ty cổ phần địa ốc Phú Đông.

Trả lời vấn đề này, UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định, từ nay trở đi, UBND tỉnh không xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án liên quan đến rừng, đất lâm nghiệp nếu không thuộc danh mục thu hút đầu tư của tỉnh đã công bố.

UBND tỉnh Lâm Đồng cho rằng, việc cho thuê rừng và đất lâm nghiệp cho nhà đầu tư phải thực hiện đúng quy định của pháp luật về đất đai, lâm nghiệp, quản lý sử dụng tài sản công và lựa chọn nhà đầu tư thông qua đấu thầu, đấu giá theo quy định (nếu có).

Bên cạnh đó, việc thực hiện ưu đãi đầu tư cần phải áp dụng đúng quy định của pháp luật, phù hợp danh mục thu hút đầu tư và ưu đãi đầu tư của tỉnh.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh nghiêm túc rút kinh nghiệp trong việc tham mưu, đề xuất đối với dự án nêu trên.

Trong một diễn biến có liên quan, trước đó, tại Công văn số 1503/SNN-KL ngày 29/6/2023 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng cho biết, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 278 doanh nghiệp/291 dự án đầu tư hoạt động có liên quan đến rừng và đất lâm nghiệp.

Trong đó, có 107 doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư có liên quan đến diện tích rừng và đất lâm nghiệp thuộc đối tượng rừng phòng hộ được cho thuê rừng trước thời điểm Luật Lâm nghiệp có hiệu lực.

Qua theo dõi của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, hiện nay có 12 doanh nghiệp/12 dự án đầu tư đang gặp vướng mắc trong việc thực hiện các thủ tục có liên quan đến pháp luật về đất đai và lâm nghiệp.

Theo Lưu Bang - cafeland.vn