THÀNH LẬP CÂU LẠC BỘ SAO VÀNG ĐẤT VIỆT: 'BỆ PHÓNG' CHO KẾT NỐI GIAO THƯƠNG

30/03/2022
595 lượt

Trong khuôn khổ của Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2022- 2025, việc thành lập Câu lạc bộ Sao Vàng đất Việt đã được thông qua. Đây là cơ hội cho những doanh nhân, doanh nghiệp kết nối giao thương, đa dạng hóa các hình thức kinh doanh, hợp tác cùng phát triển.

Sáng 30/3, tại Hà Nội, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã tổ chức phiên họp cuối Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội lần thứ VIII, khóa VI, và đưa ra các phương hướng, kế hoạch cho nhiệm kỳ mới giai đoạn 2022 - 2025.

Đại diện Đoàn Câu Lạc Bộ Bất Động Sản Việt Nam (VREC) tham dự Chủ tịch VREC Ông Nguyễn Quốc Bảo - Ủy viên TW Hội Doanh Nhân Trẻ Việt Nam - Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư vốn và bất động sản DT24.VN

Nhiệm kỳ qua, hoạt động của các câu lạc bộ trực thuộc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã góp phần đáp ứng nhu cầu Hội viên và làm phong phú thêm phong trào Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Theo đó, để tiếp tục xây dựng và phát triển câu lạc bộ trực thuộc Hội, triển khai các hoạt động thiết thực cho doanh nghiệp, hội viên và cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp; huy động các nguồn lực mới cho hoạt động Hội, tại Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội lần thứ VIII, khóa VI hôm nay, 30/3, Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội báo cáo, xin ý kiến Ủy ban Trung ương Hội về việc thành lập Câu lạc bộ Sao Vàng đất Việt. 

Đánh giá chung về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội DNT Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018-2021 cho thấy, sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, công tác Hội và phong trào Doanh nhân trẻ cả nước đã có bước phát triển mạnh mẽ.

Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VIII, khóa VI.

Doanh nhân trẻ Việt Nam đã khẳng định ý chí tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm vì mục tiêu xây dựng kinh tế đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế, được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành và xã hội đánh giá cao. Thông qua hoạt động của Hội đã góp phần xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp Việt Nam, nâng cao năng lực cạnh tranh trong hội nhập quốc tế, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh và hiệu quả cho các doanh nghiệp hội viên. Doanh nhân trẻ đã dành nhiều tâm huyết và tài chính của mình đóng góp cho công tác xã hội, vì cuộc sống cộng đồng.

Hội DNT Việt Nam tiếp tục giữ vững vị thế của một hội doanh nhân, doanh nghiệp có uy tín cao trong xã hội và khu vực ASEAN và có mạng lưới tổ chức tại 63 tỉnh, thành trên toàn quốc. Hoạt động DNT luôn nhận được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và có sự phối hợp, hỗ trợ của các bộ, ban, ngành hữu quan thể hiện tính quy mô, hiệu quả và ý nghĩa xã hội ngày càng cao của các hoạt động DNT.

Các chương trình do Đại hội Hội DNT Việt Nam lần thứ VI đề ra được triển khai sáng tạo và hiệu quả thể hiện qua các nội dung của Cuộc vận động hội nhập kinh tế quốc tế của DNT và thanh niên Việt Nam, các dự án, các chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm và các hoạt động xã hội...

Tuy vậy, tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 phức tạp, ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, do đó ảnh hưởng đến khả năng huy động hội viên tham gia nên một số chương trình, hoạt động của nhiệm kỳ chưa triển khai được hoặc không triển khai được theo đúng tiến độ.

Vì vậy, trong nhiệm kỳ tới, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam hướng tới việc xây dựng Hội thực sự là tổ chức của doanh nhân trẻ; các “thủ lĩnh” lãnh đạo Hội phải là DNT tiêu biểu, có uy tín, có khả năng tập hợp và tổ chức hoạt động của Hội. Tổ chức các chương trình hội thảo, đối thoại giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ ngành với doanh nhân trẻ nhằm tạo môi trường sản xuất, kinh doanh bình đẳng và thuận lợi cho doanh nhân. Các nội dung hoạt động của Hội đáp ứng đúng yêu cầu hội viên. Quan tâm, tạo chuyển biến trong đào tạo và bồi dưỡng doanh nhân.

Cũng theo ông Đặng Hồng Anh, sau khi bàn bạc và tiến cử, Thường trực Đoàn Chủ tịch đã thành lập Ban chấp hành lâm thời Câu lạc bộ do ông Nguyễn Phúc Long, Ủy viên Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long làm Trưởng ban Ban chấp hành lâm thời Câu lạc bộ đã tiến hành dự thảo Quy chế hoạt động câu lạc bộ, dự kiến đề xuất bộ máy, nhân sự và kế hoạch hoạt động của câu lạc bộ.