LỄ KÝ KẾT BIÊN BẢN THỎA THUẬN HỢP TÁC

15/03/2024
604 lượt

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2024, Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường và Câu lạc bộ Bất động sản Việt Nam đã tổ chức Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác tăng cường thúc đẩy truyền thông chính sách tài nguyên và môi trường.

Tham dự Chương trình Lễ ký kết có Ông Nguyễn Việt Dũng Giám đốc Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Ông Nguyễn Quốc Bảo, Chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Việt Nam. Cùng Lãnh đạo, viên chức, người lao động trực thuộc Trung tâm Truyền thông tài nguyên và Môi trường, các thành viên Ban chấp hành và các Hội viên Câu lạc Bộ Bất động sản Việt Nam.

Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Trung tâm Truyền thông TNMT chia sẻ tại buổi lễ

Phát biểu chia sẻ tại Lễ ký kết, Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường cho biết: Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường luôn xác định truyền thông chính sách, phục vụ, hỗ trợ công tác quản lý nhà nước là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nhằm tạo đồng thuận xã hội đối với những chính sách về tài nguyên, môi trường được ban hành hoặc điều chỉnh để đáp ứng đầy đủ, kịp thời và thực chất theo yêu cầu của thực tiễn cuộc sống; góp phần nâng cao chất lượng chính sách, thể chế, tính khả thi của văn bản quy phạm pháp luật cũng như ý thức tôn trọng, tuân theo pháp luật của người dân, doanh nghiệp các lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Ông Nguyễn Việt Dũng cũng cho biết, Ngày 05 tháng 3 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 222/QĐ-TTg Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH1 và một trong những nội dung quan trọng của kế hoạch là giao Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành có liên quan triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến và tập huấn thi hành Luật Đất đai tới tất cả các tổ chức, cộng đồng dân cư trên cả nước và người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài.

Ông Nguyễn Việt Dũng cũng mong muốn rằng: “Thông qua hoạt động hợp tác này, công tác truyền thông chính sách về tài nguyên và môi trường, đặc biệt là chính sách, pháp luật về đất đai sẽ được triển khai thường xuyên, liên tục tới tất cả các tổ chức, cá nhân và đặc biệt là các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trên cả nước góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm và sự đồng thuận của toàn xã hội đối với các quy định của Luật Đất đai 2024 và các văn bản hướng dẫn, thi hành Luật Đất đai, sớm đưa Luật, chính sách đất đai vào thực tiễn đời sống xã hội, đảm bảo các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của nước ta.

Ông Nguyễn Quốc Bảo, Chủ tịch CLB Bất động sản Việt Nam chia sẻ tại Lễ ký kết

Phát biểu chia sẻ tại Lễ ký kết, Ông Nguyễn Quốc Bảo Chủ tịch CLB Bất động sản Việt Nam (VREC) cho biết: Buổi ký kết hợp tác lần này nhằm xây dựng mối quan hệ hợp tác chiến lược, lâu dài giữa Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường và Câu lạc bộ Bất động sản Việt Nam trong việc tổ chức, triển khai các chương trình, hoạt động, sự kiện hỗ trợ công tác quản lý nhà nước ngành tài nguyên và môi trường, trong đó tập trung vào lĩnh vực đất đai, bất động sản.

Ông Nguyễn Quốc Bảo cũng mong muốn rằng: “Thông qua hoạt động hợp tác này, Tăng cường sự tham gia, hợp tác và thể hiện trách nhiệm xã hội của các tổ chức, doanh nghiệp đối với công tác nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cộng đồng, xã hội về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường, khai thác, sử dụng hợp lý các nguồn lực đất đai đảm bảo an ninh, xã hội vì mục tiêu phát triển bền vững đất nước. Nâng cao chất lượng các hoạt động truyền thông về tài nguyên và môi trường đồng thời thông qua đó đóng góp hữu ích cho sự phát triển thành công, bền vững của các tổ chức, doanh nghiệp đồng hành".

Thỏa thuận hợp tác là cam kết lâu dài giữa Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường và Câu lạc bộ Bất động sản Việt Nam trong việc tổ chức, triển khai các chương trình, hoạt động, sự kiện hỗ trợ công tác quản lý nhà nước ngành tài nguyên và môi trường, trong đó tập trung vào lĩnh vực đất đai, bất động sản.

Ông Đoàn Trường Giang, PGĐ Trung tâm Truyền thông TN và MT thông qua biên bản thoả thuận hợp tác

Đồng thời thúc đẩy sự tham gia, hợp tác và thể hiện trách nhiệm xã hội của các tổ chức, doanh nghiệp đối với công tác nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cộng đồng, xã hội về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường, khai thác, sử dụng hợp lý các nguồn lực đất đai đảm bảo an ninh, xã hội vì mục tiêu phát triển bền vững đất nước.

Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Trung tâm Truyền thông TN và MT và Ông Nguyễn Quốc Bảo, Chủ tịch CLB Bất động sản Việt Nam ký kết thoả thuận hợp tác

Trong bối cảnh Luật Đất đai 2024 vừa được Quốc hội thông qua, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường và Câu lạc bộ Bất động sản Việt Nam sẽ phối hợp thực hiện các hoạt động cung cấp thông tin về nội dung trọng tâm, trọng điểm và các giải pháp triển khai hiệu quả Luật Đất đai 2024 và các văn bản pháp luật có liên quan. Tập trung vào các cơ chế, chính sách của thị trường bất động sản, các chính sách về định giá đất, thu hồi đất, khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên đất, tác động của chính sách đất đai đối với thị trường bất động sản, chính sách tài chính đất đai, quản lý nguồn vốn, nguồn tín dụng trong hoạt động kinh doanh bất động sản.

Đồng thời phối hợp huy động các nguồn lực để sản xuất các ấn phẩm truyền thông, tổ chức các giải thưởng, cuộc thi về tài nguyên và môi trường và tổ chức các chương trình thể hiện trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng như: cung cấp nước sạch, làm cầu, đường, trường học; hỗ trợ người dân gặp khó khăn, hạn hán, lũ lụt; thực hiện các chương trình trồng cây xanh, phủ xanh đất trống, đồi núi trọc…