CLB Bất Động Sản Việt Nam hợp tác cùng Đại Học Kinh Tế TP.HCM

27/10/2020
1919 lượt

Sáng ngày 27/10/2020, Chủ Tịch và Ban Đào Tạo CLB Bất Động Sản Việt Nam & Tp.HCM đến làm việc với Trường Đại Học Kinh Tế Tp.HCM về việc hợp tác mở các Lớp Đào Tạo đặc biệt về Bất Động Sản.