CÂU LẠC BỘ BẤT ĐỘNG SẢN TP.HCM TÀI TRỢ 100 TRIỆU ĐỒNG CHO QUỸ “VÌ BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG - VÌ TUYẾN ĐẦU TỔ QUỐC”

17/04/2023
449 lượt

Chiều nay 17.04.2023, Câu lạc bộ Bất Động Sản TP. Hồ Chí Minh (HREC) đã ủng hộ cho Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” 100.000.000 (Một trăm triệu đồng) do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tổ chức Hội nghị tuyên truyền về biên giới, biển đảo và phát động thực hiện Chương trình "Vì Trường Sa xanh".

Đại diện Câu Lạc Bộ Bất Động Sản TP.HCM trao tặng 100 triệu đồng cho Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”

  • Ông Nguyễn Quốc Bảo – Chủ tịch Công ty CP Đầu Tư Thành Công, Chủ tịch CLB Bất động sản TP.HCM

Ông Nguyễn Quốc Bảo – Chủ tịch CLB Bất động sản TP.HCM trao tặng 100.000.000 (Một trăm triệu đồng)
 cho Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”

Tiếp tục phát huy, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, quản lý, sử dụng Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”, góp phần chăm lo, hỗ trợ kịp thời về vật chất, tinh thần, cải thiện chất lượng môi trường sống cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đang sinh sống ở các vùng biên giới đất liền, trên hải đảo yên tâm, nỗ lực học tập, lao động, sản xuất, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia trên đất liền và biên giới quốc gia trên biển.

Thông qua Hội nghị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biên giới, biển, đảo, nhằm củng cố, nâng cao nhận thức, động viên cán bộ, đảng viên; chiến sĩ, đoàn viên, hội viên, các doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực tự cường, tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động hướng về biên giới, biển, đảo, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng của đất nước, phát triển kinh tế biển, đảo và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia.

Đồng thời, phát động Chương trình “Vì Trường Sa xanh” để huy động mọi nguồn lực để cải tạo thổ nhưỡng, trồng các loại rau xanh, cây xanh, đặc biệt là cây chắn sóng... tăng mật độ che phủ cây xanh trên các đảo, góp phần cải thiện cảnh quan môi trường, không gian xanh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, động viên cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân yên tâm sinh sống, công tác, giữ vững chủ quyền biển, đảo. Qua đó, tạo thành phong trào lớn, thể hiện tình cảm quân, dân của Thành phố Hồ Chí Minh luôn một lòng hướng về biển, đảo của Tổ quốc, từ đó sẽ giúp cán bộ, chiến sĩ trên đảo yên tâm công tác, sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ chủ quyền của quê hương.