CÂU LẠC BỘ BẤT ĐỘNG SẢN TP.HCM NHẬN KHEN THƯỞNG, BIỂU DƯƠNG THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG HOẠT ĐỘNG VẬN ĐỘNG VÀ CHĂM LO TỪ CÁC NGUỒN QUỸ NĂM 2023

22/03/2024
430 lượt

Sáng nay, 22.03.2024 Ông Trần Văn Mười - Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Bất Động Sản TP. Hồ Chí Minh (HREC) đại diện CLB tham dự và nhận khen thưởng, biểu dương thành tích xuất sắc trong hoạt động vận động và chăm lo từ các nguồn quỹ năm 2023 trong chương trình  HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG, QUẢN LÝ QUỸ "VÌ NGƯỜI NGHÈO", QUỸ "VÌ BIỂN - ĐẢO QUÊ HƯƠNG - VÌ TUYẾN ĐẦU TỔ QUỐC", NGUỒN ỦNG HỘ CỨU TRỢ THÀNH PHỐ 2023, CÔNG TÁC CHĂM LO TẾT GIÁP THÌN NĂM 2024 VÀ TRAO GIẢI CUỘC THI "GÓC PHỐ NGÀY TẾT - XUÂN GIÁP THÌN 2024" do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tại Tp Hồ Chí Minh tổ chức

Ông Trần Văn Mười - Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Bất Động Sản TP. Hồ Chí Minh (HREC) đại diện CLB tham dự và nhận khen thưởng, biểu dương thành tích xuất sắc 

Tiếp tục phát huy, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, quản lý, góp phần chăm lo, hỗ trợ kịp thời về vật chất, tinh thần, cải thiện chất lượng môi trường sống cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đang sinh sống ở các vùng biên giới đất liền, trên hải đảo yên tâm, nỗ lực học tập, lao động, sản xuất, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia trên đất liền và biên giới quốc gia trên biển.

Thông qua Hội nghị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biên giới, biển, đảo, nhằm củng cố, nâng cao nhận thức, động viên cán bộ, đảng viên; chiến sĩ, đoàn viên, hội viên, các doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực tự cường, tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động hướng về biên giới, biển, đảo, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng của đất nước, phát triển kinh tế biển, đảo và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia.

Đồng thời, phát động Chương trình “VÌ BIỂN, ĐẢO QUÊ HƯƠNG - VÌ TUYẾN ĐẦU TỔ QUỐC” để huy động mọi nguồn lực để cải tạo thổ nhưỡng, trồng các loại rau xanh, cây xanh, đặc biệt là cây chắn sóng... tăng mật độ che phủ cây xanh trên các đảo, góp phần cải thiện cảnh quan môi trường, không gian xanh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, động viên cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân yên tâm sinh sống, công tác, giữ vững chủ quyền biển, đảo. Qua đó, tạo thành phong trào lớn, thể hiện tình cảm quân, dân của Thành phố Hồ Chí Minh luôn một lòng hướng về biển, đảo của Tổ quốc, từ đó sẽ giúp cán bộ, chiến sĩ trên đảo yên tâm công tác, sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ chủ quyền của quê hương.