THÔNG BÁO TRÍCH VỀ QUỸ TỪ THIỆN CÂU LẠC BỘ BẤT ĐỘNG SẢN TP. HỒ CHÍ MINH CỦA HỆ THỐNG LUẬT THỊNH TRÍ

13/02/2020
487 lượt

Trích về Quỹ từ thiện Câu lạc bộ Bất Động Sản Tp. Hồ Chí Minh của Hệ thống Luật Thịnh Trí
Đối với các giao dịch thành công tại Hệ thống Luật Thịnh Trí do Hội viên Câu lạc bộ sử dụng, Hệ thống Luật Thịnh Trí sẽ trích 10% về quỹ từ thiện Câu lạc bộ Bất Động Sản Tp. Hồ Chí Minh.

Trân trọng thông báo,
Văn phòng HREC.