Ban hội viên

Là ban trực thuộc CLB Bất Động Sản Việt Nam (VREC) & CLB Bất Động Sản TP.Hồ Chí Minh (HREC).
Trưởng ban: Ông Huỳnh Tấn Gia Thạnh – Phó Chủ tịch VREC & HREC
Thành lập và đưa vào hoạt động Ban Hội Viên với mục tiêu tổ chức các hoạt động giao lưu, gắn kết và hợp tác giữa các hội viên mang đến lợi ích thiết thực đồng thời tạo ra giá trị tăng trưởng cho các Doanh Nghiệp Hội Viên.

Nguyễn Văn A

Nguyễn Văn A

TRƯỞNG BAN HỘI VIÊN

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Iste distinctio neque sunt nihil architecto culpa id sed eaque

Braney

192/68 Nguyễn Oanh

Test@gmail.com

0967738375

Nguyễn Văn B

Nguyễn Văn B

Giám đốc

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Iste distinctio neque sunt nihil architecto culpa id sed eaque

Web4g

192/68 Nguyễn Oanh

Test@gmail.com

0974875627

Võ Văn C

Võ Văn C

Phó Giám Đốc

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Iste distinctio neque sunt nihil architecto culpa id sed eaque

Octupuze

192/68 Nguyễn Oanh

Test@gmail.com

0974635284